Vẽ tự do – Mĩ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

  • Có thể vẽ tranh về nhiều nội dung khác nhau.
  • Có thể vẽ hoặc xé dán tranh chân dung, tranh phong cảnh, tranh tĩnh vật ,…

Vẽ tự do - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành: Vẽ tranh đề tài tự do (vẽ vào trang 71)

Gợi ý cách vẽ:

  • Tự chọn nội dung theo ý thích.
  • Nên chọn nội dung có hình ảnh gần gũi với cuộc sống hằng ngày ở xung quanh em.
  • Sắp xếp hình vẽ cho cân đối vào trang giấy.
  • Vẽ màu theo ý thích.

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: