Bài 1: Xem tranh thiếu nhi vui chơi – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu:

Câu hỏi gợi ý:

  • Trong tranh có những hình ảnh nào?
  • Những người trong tranh đang làm gì?
  • Em kể tên các màu trong bức tranh.
Bài 1: Xem tranh thiếu nhi vui chơi
Cô giáo em ( tranh bút dạ của thiếu nhi)
Bài 1: Xem tranh thiếu nhi vui chơi
Biển quê em (tranh bút dạ của Mai Hương – 6 tuổi)
Bài 1: Xem tranh thiếu nhi vui chơi
Chăn trâu (tranh bút dạ của Thanh Vân – 6 tuổi)
Bài 1: Xem tranh thiếu nhi vui chơi
Đôi bạn ( Tranh bút dạ của Quanh Đức – 6 tuổi)

Thực hành : Vẽ tranh về cảnh vui chơi mà em thích:

Gợi ý cách vẽ:

  • Chọn cảnh vui chơi mà em biết để vẽ.
  • Nhớ lại các hình ảnh hoạt động và khung cảnh xung quanh.
  • Cân nhắc, suy nghĩ xem nên vẽ hình ảnh nào trước, hình ảnh nào sau.
  • Chọn màu, phối hợp màu cho hợp với khung cảnh vui chơi đó.

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :