Thực hành: Vẽ tranh đề tài Vui chơi trong mùa hè

Quan sát và tìm hiểu

 • Các tranh vẽ về nội dung gì? Em thử đặt tên cho mỗi tranh nhé.
 • Những hình ảnh nào thể hiện rõ đề tài vui chơi trong mùa hè?
 • Hình ảnh chính của mỗi bức tranh là gì?
 • Các hình ảnh được sắp xếp như thế nào?
 • Nhận xét về hình ảnh và màu sắc của từng bức tranh.
 • Em thích bức tranh nào nhất?

Bài 33 : Tạo dáng và trang trí chậu cảnh - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành: Vẽ tranh đề tài Vui chơi trong mùa hè

Gợi ý cách vẽ:

 • Em sẽ chọn và vẽ nội dung gì?
 • Những hình ảnh nào sẽ thể hiện nội dung em chọn?
 • Hoạt động của hình ảnh chính là gì?
 • Hoạt động của hình ảnh phụ là gì?
 • Em sẽ sắp xếp hình ảnh chính, phụ như thế nào?
 • Em sẽ chọn những màu gì để phù hợp với nội dung tranh?

Giới thiệu – Đánh giá

 • Giới thiệu bài vẽ của em với thầy/cô giáo và các bạn.
 • Mức độ hài lòng của em về bài vẽ của mình?

Nguồn : Vở tập vẽ 4 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: