Bài 1 : Vẽ đậm, vẽ nhạt – Thực hành vẽ màu vào hình bông hoa – Mỹ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

  • Tìm màu đậm, đậm vừa, nhạt ở các hình tròn (Hình 1).
Bài 1 : Vẽ đậm, vẽ nhạt - Thực hành vẽ màu vào hình bông hoa
Hình 1
  • So sánh độ đậm, nhạt của các màu trong hình vuông trang trí (Hình 2).
Bài 1 : Vẽ đậm, vẽ nhạt - Thực hành vẽ màu vào hình bông hoa
Hình 2
  • So sánh độ đậm, nhạt của các màu trong hình chữ nhật trang trí (Hình 3).
Bài 1 : Vẽ đậm, vẽ nhạt - Thực hành vẽ màu vào hình bông hoa
Hình 3

Thực hành

Vẽ màu vào hình bông hoa

Gợi ý vẽ màu:

  • Vẽ các màu khác nhau vào bông hoa, lá, nền ở 3 hình.
  • Nếu vẽ hình hoa màu nhạt thì nền màu đậm, nếu vẽ màu hoa đậm thì màu nền nhạt.

Vẽ tiếp hình và vẽ màu vào hình vuông

Gợi ý cách vẽ:

  • Tìm vị trí vẽ 3 cánh hoa còn thiếu.
  • Vẽ 2 hình lá vào 2 nửa vòng tròn ở 2 góc.
  • Vẽ màu vào các hoạ tiết và nền.
  • Chú ý vẽ màu có màu đậm, màu nhạt.

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam