Bài 9 : Xem tranh phong cảnh – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

  • Trong tranh phong cảnh của các bạn, có những hình ảnh gì?
  • Hình ảnh cây, nhà, đất, trời (hình ảnh chính) được đặt ở vị trí nào trong tranh? Kích thước có lớn
  • không?
  • Màu sắc trong tranh khác với màu sắc ngoài thiên nhiên như thế nào?

Bài 9 : Xem tranh phong cảnh - Mỹ thuật lớp 1

Bài 9 : Xem tranh phong cảnh - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành : Vẽ một bức tranh phong cảnh

Gợi ý cách vẽ

  • Lựa chọn cảnh để vẽ: Sân trường, vườn cây, cổng làng, ngõ phố, bãi biển, cánh đồng,…
  • Em có thể quan sát cảnh thực để vẽ hoặc vẽ theo trí nhớ.
  • Nên dùng bút chì vẽ phác nét trước, sau đó vẽ màu (tuỳ theo loại bút màu mà em có).

Giới thiệu – Đánh giá

  • Em hãy nói về những hình ảnh, màu sắc trong tranh của em.
  • Em hãy tự đánh giá bức tranh của mình.

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: