Bài 9 : Vẽ tranh – Đề tài học tập  – Mĩ thuật lớp 6

TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI

Về đề tài này các em nên vẽ những hoạt động học tập thường ngày ở trường hoặc ở nhà. Những hình ảnh học tập được vẽ có thể ở trong lớp, ngoài sân trường, góc học tập hoặc trên lưng trâu khi ở ngoài đồng … Đó là những đề tài rất hấp dẫn để vẽ tranh.

Bài 9 : Vẽ tranh - Đề tài học tập  - Mĩ thuật lớp 6
Hình 1 – Ôn bài. Tranh màu bột của học sinh

CÁCH VẼ TRANH

Học tập là đề tài rất rộng, cần tìm chọn một trong các hoạt động học tập để dễ thể hiện như : góc học tập, cảnh học sinh làm thí nghiệm ở lớp hoặc ở vườn trường…

  • Trước tiên nên vẽ hình chính để làm rõ nội dung định thể hiện.
  • Sau đó vẽ các hình phụ làm phong phú cho nội dung đề tài.
  • Vẽ màu theo ý thích.

Chú ý tìm các hình dáng, màu sắc phù hợp với nội dung.

Bài 9 : Vẽ tranh - Đề tài học tập  - Mĩ thuật lớp 6
Hình 2 – Học nhóm . Tranh bút dạ của học sinh

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Vẽ một bức tranh về đề tài học tập.

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 6 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam