Bài 9 : Vẽ đơn giản hoa, lá – Mỹ thuật lớp 4

Quan sát và tìm hiểu

Em xem tranh, ảnh và có nhận xét gì về sự khác nhau giữa hoa, lá thật (hình 1) và hoa, lá đã được vẽ đơn giản (hình 2, 3).

Bài 9 : Vẽ đơn giản hoa, lá - Mỹ thuật lớp 4

Bài 9 : Vẽ đơn giản hoa, lá - Mỹ thuật lớp 4

Bài 9 : Vẽ đơn giản hoa, lá - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành: Vẽ đơn giản hoa, lá theo ý thích

Gợi ý cách vẽ:

  • Quan sát kĩ hoa, lá khi vē.
  • Vẽ hình dáng bao quát của hoa, lá trước.
  • Vẽ các chi tiết.
  • Dựa vào trục đối xứng để vẽ và chỉnh sửa hình cho cân đối.
  • Bỏ bớt các chi tiết rườm rà, phức tạp.
  • Vẽ màu theo ý thích.

Giới thiệu – Đánh giá

  • Giới thiệu bài vẽ của em với thầy/cô giáo và các bạn.
  • Mức độ hài lòng của em về bài vẽ của mình?

Nguồn : Vở tập vẽ 4 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam