Bài 8 : Xem tranh Tiếng dàn bầu – Mĩ thuật lớp 2 – Vẽ tranh đề tài Bộ đội

Quan sát và tìm hiểu

Nhận xét theo gợi ý sau:

  • Có những hình ảnh nào trong bức tranh?
  • Hình ảnh chính là gì? (chú bộ đội đang gảy đàn và hai em nhỏ)
  • Hình ảnh phụ là gì? (cô gái bên trong khung cửa, không gian căn phòng)
  • Tả lại hoạt động, động tác của từng nhân vật trong tranh.
  • Nói về màu sắc của bức tranh.
  • Em thấy bức tranh toát lên vẻ đẹp gì?

Bài 8 : Xem tranh Tiếng dàn bầu - Mĩ thuật lớp 2 - Vẽ tranh đề tài Bộ đội

Thực hành : Vẽ tranh đề tài Bộ đội (vẽ vào trang 25)

Gợi ý cách vẽ:

  • Chọn nội dung để vẽ: Chân dung chú bộ đội, Bộ đội vui chơi, ca hát cùng thiếu nhi, Bộ đội giúp dân, Bộ đội đang luyện tập, hành quân,…
  • Vẽ những hình ảnh chính thể hiện rõ nội dung.
  • Vẽ thêm những hình ảnh xung quanh cho rõ nội dung chính và cho bức tranh sinh động.
  • Vẽ màu theo ý thích.

Bài 8 : Xem tranh Tiếng dàn bầu - Mĩ thuật lớp 2 - Vẽ tranh đề tài Bộ đội

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam