Bài 8 : Vẽ mẫu có dạng hình trụ và hình cầu – Mỹ thuật lớp 5

Quan sát và tìm hiểu

 • Cái lọ và cái phích có dáng hình trụ.
 • Quả táo và quả bóng là dạng hình gì?
 • Cách đặt mẫu ở hai bài minh họa có khác nhau không?

Bài 8 : Vẽ mẫu có dạng hình trụ và hình cầu - Mỹ thuật lớp 5

Bài 8 : Vẽ mẫu có dạng hình trụ và hình cầu - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ cái ca hoặc cái cốc và quả

Gợi ý cách vẽ:

 • Nhìn mẫu, so sánh chiều cao và chiều ngang để lựa chọn đặt giấy ngang hay dọc cho phù hợp.
 • Tìm chiều cao và chiều ngang của mẫu để vẽ khung hình chung.
 • Về khung hình của từng vật mẫu.
 • Tìm vị trí của các bộ phận của mẫu và phác nét chính.
 • Nhìn mẫu, về hình.
 • Phác mảng đậm nhạt.
 • Vẽ đậm nhạt: so sánh độ đậm nhất, độ sáng nhất trên cái ca/cái cốc và quả.

Thực hành : Tạo dáng và trang trí cái phích đựng nước theo ý thích.

Gợi ý cách vẽ

 • Tạo dáng hình thân và nắp phích trên cơ sở hình trụ, sau đó điều chỉnh độ thu hẹp, độ cong theo ý muốn.
 • Có thể trang trí đối xứng hoặc lắp đặt tự do.
 • Vẽ màu theo ý thích.

Bài 8 : Vẽ mẫu có dạng hình trụ và hình cầu - Mỹ thuật lớp 5

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam