Bài 8 : Vẽ hình vuông và hình chữ nhật – Mỹ thuật lớp 1 – Vẽ Ngôi nhà có cửa sổ, cửa ra vào

Quan sát và tìm hiểu

  • Tìm chi tiết có hình vuông và hình chữ nhật trong ảnh. (hình 1)
  • Em kể thêm những đồ vật có hình vuông, hình chữ nhật.
  • Em có nhận xét gì về bức tranh bạn vẽ? (hình 2)

Bài 8 : Vẽ hình vuông và hình chữ nhật - Mỹ thuật lớp 1 - Vẽ Ngôi nhà có cửa sổ, cửa ra vào

Thực hành : Vẽ hình vuông, hình chữ nhật

Bài 8 : Vẽ hình vuông và hình chữ nhật - Mỹ thuật lớp 1 - Vẽ Ngôi nhà có cửa sổ, cửa ra vào

Thực hành : Em vẽ ngôi nhà có cửa sổ, cửa ra vào.

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam