Bài 8 : Vẽ chân dung – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

 • Bạn vẽ chân dung ai?
 • Bạn vẽ hình ảnh chính là gì?
 • Ngoài khuôn mặt, bạn xòn vẽ gì nữa?
 • Nét mặt bạn vẽ trong tranh có biểu hiện gì? (vui, buồn, trầm lắng,…)
 • Em có nhận xét gì về màu sắc của bức tranh?
 • Em thích bức tranh nào?

Bài 8 : Vẽ chân dung - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành: Vẽ chân dung người thân (bạn bè, ông bà, cha mẹ hoặc cô giáo)

Gợi ý cách vẽ:

 • Có thể vẽ theo cách vừa quan sát vừa vẽ.
 • Hoặc vẽ theo nhớ lại, tưởng tượng hoặc vẽ theo cảm nhận.
 • Nên vẽ chân dung bán thân (từ ngực lên hết đầu).
 • Chú ý cách sắp xếp bố cục tranh cho cân đối vào phần giấy.
 • Vẽ màu theo ý thích.

Giới thiệu – Đánh giá

 • Giới thiệu bài vẽ của em với thầy/cô giáo và các bạn.
 • Mức độ hài lòng của em về bài vẽ của mình?

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: