Bài 7 : Vẽ tranh đề tài Phong cảnh quê hương – Mỹ thuật lớp 4

Quan sát và tìm hiểu

Xem tranh của họa sĩ:

  • Tranh có những cảnh, vật gì?
  • Em có nhận xét gì về hình ảnh và màu sắc trong hai bức tranh?

Bài 7 : Vẽ tranh đề tài Phong cảnh quê hương - Mỹ thuật lớp 4

Bài 7 : Vẽ tranh đề tài Phong cảnh quê hương - Mỹ thuật lớp 4

Xem tranh của thiếu nhi:

  • Tranh có những cảnh, vật gì?
  • Nhận xét về hình ảnh và màu sắc trong hai bức tranh

Bài 7 : Vẽ tranh đề tài Phong cảnh quê hương - Mỹ thuật lớp 4

Bài 7 : Vẽ tranh đề tài Phong cảnh quê hương - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành: Vẽ một bức tranh Phong cảnh quê hương

Gợi ý cách vẽ:

  • Nhớ lại cảnh đẹp của quê hương, chọn cảnh mà em thích để vẽ.
  • Sắp xếp các hình ảnh chính, phụ cân đối, rõ nội dung của tranh.
  • Vẽ màu theo ý thích.

Nguồn : Vở tập vẽ 4 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: