Bài 7 : Vẽ tranh đề tài Em đi học – Mĩ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

 • Tranh bạn vẽ về nội dung gì?
 • Có những hình ảnh nào trong tranh?
 • Hình ảnh nào là chính?
 • Hình ảnh nào là phụ?
 • Những màu nào được bạn vẽ trong tranh?
 • Các hình ảnh được sắp xếp như thế nào?
 • Nói cảm nhận của em về bức tranh

Bài 7 : Vẽ tranh đề tài Em đi học - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành: Vẽ tranh đề tài Em đi học (vẽ vào trang 22)

Bài 7 : Vẽ tranh đề tài Em đi học - Mĩ thuật lớp 2

Gợi ý cách vẽ:

 • Em sẽ vẽ nội dung gì?
 • Có những hình ảnh chính nào cho bức tranh?
 • Trang phục, hoạt động của các hình ảnh chính sẽ như thế nào?
 • Hình ảnh phụ là gì?
 • Các hình ảnh được sắp xếp như thế nào?
 • Em sẽ chọn màu nào cho bức tranh đẹp và sinh động?

Bài 7 : Vẽ tranh đề tài Em đi học - Mĩ thuật lớp 2

Bài 7 : Vẽ tranh đề tài Em đi học - Mĩ thuật lớp 2

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: