Bài 7 : Vẽ tranh đề tài An toàn giao thông – Mỹ thuật lớp 5

Quan sát và tìm hiểu

Bài 7 : Vẽ tranh đề tài An toàn giao thông - Mỹ thuật lớp 5

  • Trong tranh bạn vẽ, có những hình ảnh nào?
  • Hình ảnh chính thể hiện nội dung của bức tranh được sắp đặt như thế nào?
  • Màu sắc trong tranh được vẽ như thế nào?
  • Mỗi bức tranh được vẽ bằng chất liệu gì?
Bài 7 : Vẽ tranh đề tài An toàn giao thông - Mỹ thuật lớp 5
Em đội mũ bảo hiểm (tranh của học sinh)

Thực hành: Vẽ một bức tranh về An toàn giao thông (vẽ vào trang 22)

Bài 7 : Vẽ tranh đề tài An toàn giao thông - Mỹ thuật lớp 5

Gợi ý cách vẽ:

  • Có thể chọn nhiều nội dung khác nhau để vẽ: Không chơi dưới lòng đường; Đi sang đường đúng nơi quy định; Giao thông ở ngã ba, ngã tư; An toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy,…
  • Lựa chọn hình ảnh chính vẽ ở trung tâm của bức tranh.
  • Vẽ hình ảnh phụ.
  • Vẽ màu theo ý thích.
  • Tham khảo tranh của các bạn.

Bài 7 : Vẽ tranh đề tài An toàn giao thông - Mỹ thuật lớp 5

Bài 7 : Vẽ tranh đề tài An toàn giao thông - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ một bức tranh về An toàn giao thông

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :