Bài 7 : Vẽ theo mẫu – Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (Vẽ hình)  – Mĩ thuật lớp 6

QUAN SÁT, NHẬN XÉT

  • Quan sát và nhận xét về cách bày mẫu (Mẫu gồm những đồ vật gì ? Hình dáng, vị trí, chất liệu từng vật mẫu).
  • So sánh độ đậm nhạt của vật mẫu.

Chú ý:

  • Ở các góc độ nhìn khác nhau thì cách sắp xếp hình vẽ trên giấy không như nhau.
Bài 7 : Vẽ theo mẫu - Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (Vẽ hình)  - Mĩ thuật lớp 6
Hình 1. Gợi ý cách bày mẫu vẽ

CÁCH VẼ (hình hộp chữ nhật và hình cầu)

  1. Vẽ phác khung hình chung của toàn bộ mẫu vào trang giấy cho cân đối (so sánh chiều cao với chiều ngang của mẫu – H.2a).
  2. Vẽ phác khung hình của từng vật mẫu (So sánh với khung hình chung – H.2b).
  3. Tìm tỉ lệ giữa các bộ phận của mẫu và vẽ phác những nét chính (H.2c).
  4. Vẽ chi tiết (H.2d).
  • Dựa vào các nét phác chính để sửa lại hình cho giống vật mẫu.
  • Nét vẽ cần thay đổi để có độ đậm nhạt.
Bài 7 : Vẽ theo mẫu - Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (Vẽ hình)  - Mĩ thuật lớp 6
Hình 2. Cách vẽ hình (Hình hộp chữ nhật và hình cầu)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Vẽ hình hộp và hình cầu hay trái cây có dạng tròn, mẫu đặt dưới tầm mắt.

Bài 7 : Vẽ theo mẫu - Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (Vẽ hình)  - Mĩ thuật lớp 6

Bài 7 : Vẽ theo mẫu - Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (Vẽ hình)  - Mĩ thuật lớp 6
Bài tham khảo

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 6 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam