Bài 7 : Vẽ Theo mẫu – Lọ hoa và quả (Vẽ màu) – Mĩ thuật lớp 7

QUAN SÁT, NHẬN XÉT

  • Hình dáng của lọ hoa và quả.
  • Màu sắc của lọ hoa và quả.
  • So sánh độ đậm, độ nhạt của màu ở lọ hoa và quả.
  • Kiểm tra vị trí đặt lọ hoa và quả.
Bài 7 : Vẽ Theo mẫu - Lọ hoa và quả (Vẽ màu) - Mĩ thuật lớp 7
Hình 1 . Bài vẽ lọ hoa và quả (Gợi ý cách bày mẫu, cách vẽ màu)

Bài 7 : Vẽ Theo mẫu - Lọ hoa và quả (Vẽ màu) - Mĩ thuật lớp 7

CÁCH VẼ

Bước 1 . Vẽ hình

  • Vẽ phác hình (có thể dùng chì phác nhẹ hay dùng màu nhạt để vẽ hình).
  • Phác các mảng đậm, nhạt của màu.

Bước 2 . Vẽ màu

  • Nhìn mẫu để tìm các độ đậm, nhạt của màu.
  • Vẽ màu sao cho gần với mẫu.
  • Vẽ màu nền cho bài vẽ có không gian xa, gần.
  • Chú ý tương quan hoà sắc giữa các màu.
Bài 7 : Vẽ Theo mẫu - Lọ hoa và quả (Vẽ màu) - Mĩ thuật lớp 7
Hình 3 . Gợi ý cách vẽ màu lọ hoa và quả

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Vẽ lọ hoa và quả bằng các loại màu sẵn có.

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 7 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam