Bài 7 : Vẽ màu vào hình quả (trái cây)- Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

  • Trong ảnh (hình 1) có những quả nào
  • Em kể thêm các quả mà em biết
  • Em tả hình dán và màu sắc của từng loại quả.
  • Em có nhận xét gì về tranh bạn vẽ? (hình 2)

Bài 7 : Vẽ màu vào hình quả (trái cây)- Mỹ thuật lớp 1

Thực hành : Vẽ màu vào các hình quả (hình 3)

Bài 7 : Vẽ màu vào hình quả (trái cây)- Mỹ thuật lớp 1

Thực hành : Vẽ hoặc xé dán tranh quả em thích

Gợi ý cách vẽ:

  • Chọn loại quả định vẽ hoặc xé dán.
  • Có thể vẽ (xé dán) hai hoặc nhiều quả.
  • Vẽ (xé dán) hình dáng, đặc điểm của từng loại quả.
  • Sắp xếp hình vẽ (xé dán) cân đối với phần giấy.
  • Chọn màu thích hợp cho từng loại quả.

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: