Bài 6 : Vẽ trang trí – Cách sắp xếp (Bố cục) trong trang trí   – Mĩ thuật lớp 6

THẾ NÀO LÀ CÁCH SẮP XẾP TRONG TRANG TRÍ ?

Một bài trang trí tốt cần biết cách sắp xếp các hình mảng, đường nét, hoạ tiết, đậm nhạt, màu sắc sao cho thuận mắt và hợp lí.

  • Sắp xếp các mảng hình lớn, nhỏ cho phù hợp với các khoảng trống của nền.
  • Sắp xếp hài hoà các hoạ tiết (nét thẳng, nét cong, có đậm, có nhạt) để bài vẽ không bị nặng nề, không rối mắt, không dàn trải (H.1).
Bài 6 : Vẽ trang trí - Cách sắp xếp (Bố cục) trong trang trí - Mĩ thuật lớp 6
Hình1. Một số hình thức trang trí

MỘT VÀI CÁCH SẮP XẾP TRONG TRANG TRÍ

Nhắc lại (H.a)

Một hoạ tiết hay một nhóm hoạ tiết được vẽ lặp lại nhiều lần, có thể đảo ngược theo một trật tự nhất định gọi là sắp xếp nhắc lại.

Bài 6 : Vẽ trang trí - Cách sắp xếp (Bố cục) trong trang trí   - Mĩ thuật lớp 6

Xen kẽ (H.b)

Hai hay nhiều hoạ tiết được vẽ xen kẽ nhau và lặp lại gọi là sắp xếp xen kẽ

Bài 6 : Vẽ trang trí - Cách sắp xếp (Bố cục) trong trang trí   - Mĩ thuật lớp 6

Đối xứng (H.c)

Hoạ tiết được vẽ giống nhau qua một hay nhiều trục gọi là cách sắp xếp đối xứng.

Bài 6 : Vẽ trang trí - Cách sắp xếp (Bố cục) trong trang trí   - Mĩ thuật lớp 6

Mảng hình không đều (H.d)

Các mảng hình, hoạ tiết tuy không đều nhau nhưng vẫn tạo ra sự thăng bằng, cân xứng, thuận mắt trong bài vẽ thì được gọi là sắp xếp mảng hình không đều.

Bài 6 : Vẽ trang trí - Cách sắp xếp (Bố cục) trong trang trí   - Mĩ thuật lớp 6

CÁCH LÀM BÀI TRANG TRÍ CƠ BẢN

Bước 1. Kẻ trục đối xứng.

Bài 6 : Vẽ trang trí - Cách sắp xếp (Bố cục) trong trang trí   - Mĩ thuật lớp 6

Bước 2. Tìm các mảng hình : chú ý tỉ lệ giữa các mảng hoạ tiết với các khoảng trống của nền.

Bài 6 : Vẽ trang trí - Cách sắp xếp (Bố cục) trong trang trí   - Mĩ thuật lớp 6

Trong một bài trang trí có thể tìm được nhiều bố cục mảng hình với các cách sắp xếp khác nhau.

Bài 6 : Vẽ trang trí - Cách sắp xếp (Bố cục) trong trang trí   - Mĩ thuật lớp 6

Bước 3. Tìm và chọn các hoạ tiết cho phù hợp với các mảng hình.

Bài 6 : Vẽ trang trí - Cách sắp xếp (Bố cục) trong trang trí   - Mĩ thuật lớp 6

Bước 4. Tìm và chọn màu theo ý thích để bài vẽ hài hoà, rõ trọng tâm.

Bài 6 : Vẽ trang trí - Cách sắp xếp (Bố cục) trong trang trí - Mĩ thuật lớp 6
Bài vẽ của học sinh

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Tập sắp xếp mảng hình cho hai hình vuông, cạnh là 10 cm. Sau đó tìm hoạ tiết cho một trong hai hình đó.

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 6 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam