Bài 6 : Vẽ theo mẫu – Lọ hoa và quả (Vẽ hình) – Mĩ thuật lớp 7

QUAN SÁT, NHẬN XÉT

  • Quan sát và nhận xét cấu tạo chung của lọ hoa và quả.
  • Sự khác nhau giữa các bộ phận của lọ hoa : miệng, cổ, vai, thân.

CÁCH VẼ

  • Ước lượng tỉ lệ rồi vẽ khung hình chung của mẫu, sau đó, vẽ phác khung hình của lọ và quả (H.2a).
  • Vẽ các bộ phận của lọ và quả (H.2b, c).
  • Vẽ phác hình theo tỉ lệ đã xác định và đối chiếu với mẫu để điều chỉnh lại cho giống mẫu (H.2d, e).
  • Vẽ có nét đậm, nét nhạt cho hình vẽ thêm sinh động.
Bài 6 : Vẽ theo mẫu - Lọ hoa và quả (Vẽ hình) - Mĩ thuật lớp 7
Hình 1. Một số bài vẽ theo mẫu lọ hoa và quả. (Gợi ý cách bày mẫu)

Chú ý:

  • Luôn so sánh kích thước và vị trí của các bộ phận ngang, dọc để hình vẽ sát với mẫu.
Bài 6 : Vẽ theo mẫu - Lọ hoa và quả (Vẽ hình) - Mĩ thuật lớp 7
Hình 2. Cách vẽ hình lọ hoa và quả

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Vẽ lọ hoa và quả hay vẽ lọ hoa và hình cầu. (Vẽ bằng bút chì đen)

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 7 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam