Bài 6 : Vẽ quả có dạng hình cầu – Mỹ thuật lớp 4

Quan sát và tìm hiểu

  • Kể tên một số loại quả có dạng hình cầu.
  • Khung hình của hình cầu là hình gì?
  • Khi ánh sáng chiếu vào quả, tạo ra phần sáng, phần tối trên quả như thế nào?

Bài 6 : Vẽ quả có dạng hình cầu - Mỹ thuật lớp 4

Bài 6 : Vẽ quả có dạng hình cầu - Mỹ thuật lớp 4

Bài 6 : Vẽ quả có dạng hình cầu - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành: Vẽ quả có dạng hình cầu

Gợi ý cách vẽ:

  • Bày mẫu và quan sát mẫu để vẽ. Có thể vẽ theo trí nhớ.
  • Chú ý sắp xếp hình vẽ cho cân đối, phù hợp với phần giấy trắng.
  • Vẽ màu theo ý thích, có màu đậm, có màu nhạt.
  • Có thể vẽ tranh tĩnh vật: lọ hoa, quả (quả dạng tròn).

Thực hành : Vẽ mâm ngũ quả

Bài 6 : Vẽ quả có dạng hình cầu - Mỹ thuật lớp 4

Bài 6 : Vẽ quả có dạng hình cầu - Mỹ thuật lớp 4

Bài 6 : Vẽ quả có dạng hình cầu - Mỹ thuật lớp 4

Nguồn : Vở tập vẽ 4 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: