Bài 6 : Vẽ hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục – Mỹ thuật lớp 5

Quan sát và tìm hiểu

  • Chỉ ra các trục đối xứng trong các hình hoạ tiết (hình 1,2,3,4,5).
  • Hình vẽ nào có nhiều trục đối xứng?
  • Hình vẽ hai bên trục đối xứng như thế nào?
  • Màu sắc của hình vẽ đối xứng có giống nhau không?

Bài 6 : Vẽ hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục - Mỹ thuật lớp 5

Bài 6 : Vẽ hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ tiếp hình và vẽ màu vào hoạ tiết

Gợi ý cách vẽ hoạ tiết:

  • Nhận biết hoạ tiết là hình gì. (hoa, lá, con vật, hay hình vuông, tròn, tam giác,…)
  • Kẻ trục đối xứng.
  • Vẽ các hình, nét giống nhau theo trục.
  • Vẽ màu giống nhau ở hai bên trục.

Bài 6 : Vẽ hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ tiếp hình và vẽ màu vào đường diềm

Bài 6 : Vẽ quả có dạng hình cầu - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành : Vẽ hoặc gấp cắt giấy màu tạo hoạ tiết trang trí đối xứng theo ý thích

Bài 6 : Vẽ hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục - Mỹ thuật lớp 5

Giới thiệu – Đánh giá

  • Giới thiệu bài vẽ của em với thầy/cô giáo và các bạn.
  • Mức độ hài lòng của em về bài vẽ của mình?

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam