Bài 5 : Vẽ nét cong – Mỹ thuật lớp 1 – Vẽ vườn hoa hoặc vườn cây ăn quả

Quan sát và tìm hiểu

  • Tìm những chỗ có nét cong trong 2 bức ảnh. (hình 1,2)
  • Em có nhận xét gì về tranh vẽ của các bạn? (hình 3,4)

Bài 5 : Vẽ nét cong - Mỹ thuật lớp 1

Bài 5 : Vẽ nét cong - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành : Vẽ các vật, con vật có nét cong

Bài 5 : Vẽ nét cong - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành : Vẽ vườn hoa hoặc vườn cây ăn quả

Gợi ý cách vẽ

  • Chọn hình ảnh có nét cong
  • Vẽ hình chính
  • Vẽ thêm các hình khác
  • Vẽ cân đối vào phần giấy
  • Vẽ màu theo ý thích

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam