Bài 5 : Tập nặn tạo dáng tự do – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

 • Các bạn đã nặn những sản phẩm gì?
 • Vì sao em nhận ra loại sản phẩm đó?
 • Hình dang, màu sắc của các sản phẩm có gì khác nhau?
 • Theo em, vì sao cần sắp xếp các sản phẩm theo chủ đề?
 • Em thích sản phẩm nào của bạn?

Bài 5 : Tập nặn tạo dáng tự do - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành : Vẽ phác hình dáng một số sản phẩm mà em sẽ nặn tạo dáng

Gợi ý cách nặn:

 • Nhào trộn đất nặn.
 • Tạo cho khối đất có hình dáng cơ bản của sản phẩm sẽ nặn (phần chính).
 • Tạo hình chi tiết cho sản phẩm.
 • Lồng ghép, chỉnh sửa hình (tạo dáng hoạt động nếu nặn người, con vật).
 • Có thể nặn Theo ý thích (tạo hình quả, con vật, đồ vật), theo trí tưởng tượng.
 • Từng cá nhân nặn sản phẩm của mình, sau đó sắp xếp theo nhóm và nặn bổ sung để hoàn thiện chủ đề.

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: