Bài 5 : Nặn con vật – Mỹ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

 • Gọi tên và mô tả màu sắc của từng con vật.
 • Em tả lại hình dáng, đặc điểm, màu sắc của từng con vật.
 • Khi con vật đi, đứng, nằm hình dáng nó thay đổi như thế nào?
 • Em có nhận xét gì về sản phẩm nặn con vật của các bạn?

Bài 5 : Nặn con vật - Mỹ thuật lớp 2

Bài 5 : Nặn con vật - Mỹ thuật lớp 2

Bài 5 : Nặn con vật - Mỹ thuật lớp 2

Thực hành : Nặn con vật yêu thích

Gợi ý cách nặn qua các bước:

 • Nặn các bộ phận chính (hình 1)
 • Lắp ghép các bộ phận (hình 2)
 • Nặn thêm các chi tiết (hình 3)
 • Chỉnh sửa theo ý thích (hình 4)

Bài 5 : Nặn con vật - Mỹ thuật lớp 2

Thực hành : Tạo mô hình về các con vật theo chủ đề

(làm việc nhóm)

 • Có thể chọn chủ đề: Gia đình con vật, Những con vật trên cánh đồng, Những con vật vui đùa, Em chăm sóc các con vật,…
 • Mỗi cá nhân: Nặn một hay nhiều con vật theo ý thích.
 • Nhóm: Chuẩn bị một tấm bảng lớn tuỳ theo điều kiện
 • Sắp xếp các con vật theo khung cảnh nội dung chủ đề
 • Tạo hình thêm khung cảnh xung quanh.
 • Cùng nhau xây dựng cầu chuyện” theo mô hình.

Bài 5 : Nặn con vật - Mỹ thuật lớp 2

Bài 5 : Nặn con vật - Mỹ thuật lớp 2

Bài 5 : Nặn con vật - Mỹ thuật lớp 2

Giới thiệu – Đánh giá

 • Đại diện nhóm kể câu chuyện bên mô hình của nhóm.
 • Giới thiệu với thầy/cô giáo và các bạn về cách làm mô hình của nhóm.
 • Nhóm tự đánh giá về sản phẩm của mình: chưa đẹp, đẹp, rất đẹp.

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam