Bài 4 : Vẽ tranh đề tài Vườn cây – Mỹ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

 • Có những hình ảnh nào trong tranh?
 • Hình ảnh nào là chính, hình ảnh nào là phụ?
 • Các hình ảnh được sắp xếp như thế nào?
 • Màu nào được vẽ nhiều trong tranh?
 • Em có nhận xét gì về hình ảnh và màu sắc trong từng bức tranh?

Bài 4 : Vẽ tranh đề tài Vườn cây - Mỹ thuật lớp 2

Thực hành : Vẽ tranh Vườn cây

Gợi ý cách vẽ

 • Em định về vườn cây gì, vườn có nhiều cây hay ít cây?
 • Em thích vẽ vườn cây có quả hay có hoa?
 • Hình ảnh nào sẽ là chính, hình ảnh nào sẽ là phụ?
 • Các hình ảnh được sắp xếp như thế nào?
 • Em sẽ dùng những màu gì để vẽ cho bức tranh nổi bật và sinh động?

Giới thiệu – Đánh giá

 • Giới thiệu bài vẽ của em với thầy/cô giáo và các bạn.
 • Mức độ hài lòng của em về bài vẽ của mình?

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: