Bài 4 : Vẽ tranh đề tài Trường em – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

 • Bạn vẽ nội dung gì? Em có thể đặt tên cho từng bức tranh là gì?
 • Các hình ảnh nào thể hiện được nội dung bức tranh?
 • Em có nhận xét gì về cách vẽ hình, vẽ màu của bạn?
 • Em thích bức tranh nào?
 • Em sẽ chọn nội dung nào để vẽ?

(Nên chọn nội dung phù hợp với khả năng)

Bài 4 : Vẽ tranh đề tài Trường em - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành : Vẽ tranh đề tài Trường em

Gợi ý cách vẽ

 • Chọn nội dung em thích,
 • Vẽ hình ảnh chính thể hiện rõ nội dung.
 • Vẽ hình ảnh phụ, khung cảnh.
 • Sắp xếp hình ảnh chính, phụ cân đối, rõ nội dung
 • Chú ý không tham vẽ nhiều chi tiết và vẽ hình chính quá nhỏ.
 • Vẽ màu theo ý thích.

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: