Bài 4 : Vẽ theo mẫu – Cách vẽ theo mẫu – Mĩ thuật lớp 6

THẾ NÀO LÀ VẼ THEO MẪU?

Vẽ theo mẫu là mô phỏng mẫu được bày trước mặt. Thông qua nhận thức và cảm xúc, người vẽ diễn tả đặc điểm, cấu tạo, hình dáng, đậm nhạt và màu sắc của vật mẫu.

Bài 4 : Vẽ theo mẫu - Cách vẽ theo mẫu - Mĩ thuật lớp 6

CÁCH VẼ THEO MẪU

Bước 1 : Quan sát, nhận xét

 • Quan sát mẫu để nhận biết về đặc điểm, cấu tạo, hình dáng, màu sắc và độ đậm nhạt.
 • Tìm vị trí để xác định bố cục cho hợp lí.

Bước 2  : Vẽ phác khung hình

 • So sánh chiều cao với chiều ngang của mẫu để ước lượng tỉ lệ khung hình.
 • Khung hình có thể là hình vuông, chữ nhật, tứ giác hay hình đa giác … tuỳ theo hình dáng của vật mẫu (H.2).
 • Vẽ phác khung hình sao cho cân đối, thuận mắt với khuôn khổ tờ giấy (hình vẽ không to, không nhỏ hay quá lệch về một bên). Tờ giấy có thể đặt ngang hoặc đặt dọc tuỳ theo hình dáng của mẫu.

Bài 4 : Vẽ theo mẫu - Cách vẽ theo mẫu - Mĩ thuật lớp 6

Bước 3 : Vẽ phác nét chính

 • Quan sát mẫu, ước lượng tỉ lệ giữa các bộ phận của mẫu (H.3a).
 • Vẽ phác các nét chính bằng nét thẳng, mờ (H.3b).

Bài 4 : Vẽ theo mẫu - Cách vẽ theo mẫu - Mĩ thuật lớp 6

Bước 4 : Vẽ chi tiết

 • Quan sát mẫu, điều chỉnh lại tỉ lệ chung.
 • Dựa vào nét vẽ chính, vẽ các chi tiết cho giống mẫu (H.3c).

Bước 5 : Vẽ đậm nhạt

 • Quan sát để tìm hướng ánh sáng chiếu vào vật mẫu, phân biệt các phần sáng, phần tối trên mẫu.
 • Vẽ phác các mảng hình đậm nhạt theo hình khối của mẫu (H.4a,b).
 • Nhìn mẫu và so sánh sự khác nhau giữa các độ đậm nhạt để diễn tả trên bài vẽ sao cho gần với mẫu thực.
 • Diễn tả mảng đậm trước, từ đó so sánh để tìm ra các độ đậm vừa và nhạt,
 • Diễn tả bằng các nét dày, thưa, to, nhỏ đan xen vào nhau.
 • Bài vẽ cần thể hiện được ba độ đậm nhạt chính : đậm, đậm vừa (trung gian) và sáng (H.4c).

Chú ý: Không nên cạo chì thành bột di nhẵn bóng.

Bài 4 : Vẽ theo mẫu - Cách vẽ theo mẫu - Mĩ thuật lớp 6
Hình 4 . Cách vẽ đậm nhạt

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Quan sát và nhận xét về đặc điểm, hình dáng và độ đậm nhạt của các đồ vật trong nhà (bình đựng nước, cốc, hộp …) bằng các chất liệu khác nhau như gỗ, thuỷ tinh …

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 6 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam