Bài 4 : Vẽ khối hộp và khối cầu – Mỹ thuật lớp 5

Quan sát và tìm hiểu

 • Hình và khối có gì khác nhau?
 • Trong ba hình minh họa, cách sắp đặt khối cầu và khối hộp có giống nhau không? Khác nhau ở chỗ nào?
 • Độ đậm nhạt của khối hộp và khối cầu như thế nào?
 • Ba mặt của khối hộp có độ đậm nhạt khác nhau như thế nào? (mặt nào sáng nhất, mặt nào đậm nhất.)
 • Độ đậm nhạt trên khối cầu chuyển biến thế nào?
Bài 4 : Vẽ khối hộp và khối cầu - Mỹ thuật lớp 5
Cách đặt mẫu để vẽ khối hộp và khối cầu (ảnh)
Bài 4 : Vẽ khối hộp và khối cầu - Mỹ thuật lớp 5
Bài vẽ theo mẫu khối hộp và khối cầu (tham khảo)
Bài 4 : Vẽ khối hộp và khối cầu - Mỹ thuật lớp 5
Bài vẽ theo mẫu khối hộp và khối cầu (tham khảo)

Thực hành : Vẽ khối hộp và khối cầu (bằng bút chì đen)

Gợi ý cách vẽ

 • Dựa vào mẫu và chỗ ngồi vẽ mà chọn hướng đặt giấy ngang hay dọc cho phù hợp
 • Ước lượng chiều cao, chiều rộng của mẫu, vẽ khung hình chung.
 • Ước lượng tỉ lệ giữa khối hộp và khối cầu, vẽ khung hình của từng vật mẫu.
 • Vẽ hình bao quát rồi vẽ hình chi tiết
 • Vẽ đậm nhạt theo chiều ánh sáng chiếu vào mẫu.

Giới thiệu – Đánh giá

 • Giới thiệu bài vẽ của em với thầy/cô giáo và các bạn.
 • Mức độ hài lòng của em về bài vẽ của mình?

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam