Bài 4 : Chép hoạ tiết trang trí dân tộc – Mỹ thuật lớp 4

Quan sát và tìm hiểu

  • Hoạ tiết trang trí có ở trên nhiều đồ vật thường dùng : khăn, áo, mũ, bát, đĩa, cốc, chén, …
  • Màu sắc của hoạ tiết trên trang phục như thế nào?

Bài 4 : Chép hoạ tiết trang trí dân tộc - Mỹ thuật lớp 4

Bài 4 : Chép hoạ tiết trang trí dân tộc - Mỹ thuật lớp 4

Bài 4 : Chép hoạ tiết trang trí dân tộc - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành : Chép hoạ tiết hoa sen, sau đó vẽ màu

Gợi ý cách vẽ

  • Quan sát kĩ mẫu trước khi chép
  • Phác nét mờ trước, sau đó chỉnh sửa.
  • Chú ý sự cân đối và đối xứng của các hình
  • Vẽ kĩ ( Không vẽ sơ sài, cẩu thả).

Bài 4 : Chép hoạ tiết trang trí dân tộc - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành : Vẽ màu vào hình con cò và hoa sen

Nguồn : Vở tập vẽ 4 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam