Bài 35 : Trưng bày kết quả học tập – Mỹ thuật lớp 5

Chuẩn bị

Em cùng các bạn và thầy/cô giáo chọn các bài vẽ đẹp ở các thể loại bài: Vẽ, nặn, xé dán để trưng bày kết quả học tập,

Cần chú ý:

  • Dán các bài vẽ lên khổ giấy A4, đồ tôn tranh, tên người vẽ. Có thể bài cũng đề tài, như: Phong cảnh, Lễ hội, Vệ sinh môi trường, Tĩnh vật.
  • Tìm vị trí treo: trong lớp, hành lang, hội trường,…
  • Các bài tập nặn, mô hình cần đặt trên bìa cứng, bảng hoặc trên bàn. Sắp xếp theo chủ đề: Các con vật nuôi, Vui chơi, Lễ hội, Dáng người, Đồ vật,…
  • Có bảng để trước nơi trưng bày với tiêu đề: Trưng bày kết quả học Mĩ thuật, lớp… trường… , năm học…

Bài 35 : Trưng bày kết quả học tập - Mỹ thuật lớp 5

Tổng kết

Thầy/cô giáo cùng học sinh trao đổi rút kinh nghiệm trên các sản phẩm mĩ thuật.

  • Nhận xét chung.
  • Tuyên dương những học sinh có bài/sản phẩm đẹp và những học sinh tích cực, có nhiều cố gắng trong học tập.
  • Chọn các bài/sản phẩm đẹp để tham gia triển lãm ở trường, ở quận/huyện hoặc gửi tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế.

Bài 35 : Trưng bày kết quả học tập - Mỹ thuật lớp 5

Gợi ý cách chọn bài trưng bày:

  • Chọn đủ các thể loại : trang trí, vẽ tĩnh vật, vẽ tranh đề tài ,…
  • Chọn Theo chủ quan của em, sau đó tham khảo ý kiến của các bạn.

Bài 35 : Trưng bày kết quả học tập - Mỹ thuật lớp 5

Bài 35 : Trưng bày kết quả học tập - Mỹ thuật lớp 5

Bài 35 : Trưng bày kết quả học tập - Mỹ thuật lớp 5

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam