Bài 35 : Trưng bày kết quả học tập – Mỹ thuật lớp 3

Chuẩn bị

Em cùng các bạn và thầy/cô giáo chọn các bài vẽ đẹp ở các thể loại bài: vẽ, nặn, xé dán để trưng bày kết quả học tập.

Cần chú ý:

  • Dán các bài vẽ lên khổ giấy A4, đề tên tranh, tên người vẽ.
  • Tìm vị trí treo: trong lớp, hành lang, hội trường,…
  • Các bài tập nặn đặt trên bìa cứng, bảng hoặc trên bàn.Sắp xếp theo chủ đề: các con vật nuôi, vui chơi, lễ hội, dáng người, đồ vật,..
  • Có bảng để trước nơi trưng bày Với tiêu đề: Trưng bày kết quả học Mĩ thuật, lớp… trường… , năm học…

Bài 35 : Trưng bày kết quả học tập - Mỹ thuật lớp 3

Bài 35 : Trưng bày kết quả học tập - Mỹ thuật lớp 3

Bài 35 : Trưng bày kết quả học tập - Mỹ thuật lớp 3

Bài 35 : Trưng bày kết quả học tập - Mỹ thuật lớp 3

Bài 35 : Trưng bày kết quả học tập - Mỹ thuật lớp 3

Tổng kết

Thầy/cô giáo cùng học sinh trao đổi rút kinh nghiệm trên các sản phẩm mĩ thuật.

  • Nhận xét chung.
  • Tuyên dương những học sinh có bài/sản phẩm đẹp và những học sinh tích cực, có nhiều cố gắng trong học tập.
  • Chọn các bài/sản phảm đẹp để tham gia triển lãm ở trường, ở quận/huyện hoặc gửi tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế.

Bài 35 : Trưng bày kết quả học tập - Mỹ thuật lớp 3

Bài 35 : Trưng bày kết quả học tập - Mỹ thuật lớp 3

Bài 35 : Trưng bày kết quả học tập - Mỹ thuật lớp 3

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam