Bài 35. Trưng bày kết quả học tập – Mỹ thuật lớp 1

Từng học sinh lựa chọn bài vẽ đẹp nhất của mình trong cả năm học với sự giúp đỡ của thầy/cô giáo.

Trình bày, dán bài vẽ lên trên tờ giấy trắng hoặc giấy màu khổ lớn (có thể dùng bìa các-tông cứng).

Bài 35. Trưng bày kết quả học tập - Mỹ thuật lớp 1

Thầy/cô giáo cùng học sinh trưng bày bài của cả lớp. Học sinh xem bài của tất cả các bạn và tự đánh giá theo suy nghĩ của mình.

Từng nhóm trao đổi về đề tài, cách sắp xếp, cách vẽ màu, cách nặn, mô hình của từng sản phẩm.

Bài 35. Trưng bày kết quả học tập - Mỹ thuật lớp 1

Thầy/cô giáo nêu nhận xét về sản phẩm của cả lớp, đánh giá chung về kết quả học tập môn Mĩ thuật của lớp trong cả năm học.

Học sinh ghi nhớ và rút kinh nghiệm để áp dụng vào năm học mới.

Bài 35. Trưng bày kết quả học tập - Mỹ thuật lớp 1

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam