Bài 35 : Trưng bày kết quả học tập- Mĩ thuật lớp 2

  • Từng học sinh lựa chọn bài vẽ đẹp nhất của mình trong cả năm học với sự giúp đỡ của thầy/cô giáo.
  • Trình bày, dán bài vẽ lên trên tờ giấy trắng hoặc giấy màu khổ lớn (có thể dùng bìa các-tông cứng).

 

  • Thầy/cô giáo cùng học sinh trưng bày bài của cả lớp. Học sinh xem bài của tất cả các bạn và tự đánh giá theo suy nghĩ của mình.
  • Từng nhóm trao đổi về đề tài, cách sắp xếp, cách vẽ màu, cách nặn, mô hình của từng sản phẩm.

 

  • Thầy/cô giáo nêu nhận xét về sản phẩm của cả lớp, đánh giá chung về kết quả học tập môn Mĩ thuật của lớp trong cả năm học.
  • Học sinh ghi nhớ và rút kinh nghiệm để áp dụng vào năm học mới.

Bài 35 : Trưng bày kết quả học tập- Mĩ thuật lớp 2

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam