Bài 34 : Vẽ tự do – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

  • Mỗi bức tranh vẽ về nội dung gì?
  • Hình ảnh nào trong tranh thể hiện rõ nội dung?
  • Các hình ảnh được sắp xếp như thế nào?
  • Em có nhận xét gì về màu sắc của từng bức tranh?
  • Em thích bức tranh nào nhất?

Bài 34 : Vẽ tự do - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành: Vẽ tự do

Gợi ý cách vẽ:

  • Em có thể vẽ tranh về nhà trường.
  • Em có thể vẽ tranh về gia đình.
  • Em có thể vẽ tranh phong cảnh, tĩnh vật.
  • Em có thể vẽ tranh về các con vật em yêu thích.
  • Em có thể vẽ tranh về lễ hội ở quê em.

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: