Bài 34 : Vẽ tranh đề tài tự do – Mỹ thuật lớp 4

Quan sát và tìm hiểu

  • Có rất nhiều đề tài để vẽ tranh. Nên chọn những đề tài gần gũi với cuộc sống hằng ngày của em.
  • Vẽ tranh đề tài tự do là tự chọn nội dung để vẽ. Cũng có thể vẽ phong cảnh thiên nhiên, tĩnh vật, chân dung…

Bài 34 : Vẽ tranh đề tài tự do - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành: Tự chọn đề tài và vẽ tranh theo ý thích.

Gợi ý cách vẽ:

  • Em nhớ lại những hoạt động để lại cho em nhiều ấn tượng, chọn một hoạt động để vẽ tranh.
  • Chọn hình ảnh chính, phụ cho bức tranh.
  • Sắp xếp hình ảnh cho cân đối, hợp lí.
  • Vẽ màu theo ý thích.

Giới thiệu – Đánh giá

  • Giới thiệu bài vẽ của em với thầy/cô giáo và các bạn.
  • Mức độ hài lòng của em về bài vẽ của mình?

Nguồn : Vở tập vẽ 4 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: