Bài 34 : Vẽ tranh đề tài Phong cảnh – Mĩ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

  • Tranh phong cảnh thường về những gì? (cảnh vật: nhà, cây, phố xá, con đường, dòng sông, cánh đồng,…)
  • Tranh phong cảnh có cả người, con vật, những khung cảnh luôn là hình ảnh chính.
  • Tranh phong cảnh thường về những cảnh đẹp, những di tích văn hoá, lịch sử.

Bài 34 : Vẽ tranh đề tài Phong cảnh - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành: Vẽ tranh phong cảnh quê em

Gợi ý cách vẽ:

  • Nhớ lại cảnh đẹp mà em định vẽ.
  • Lựa chọn hình ảnh chính cho bức vẽ.
  • Vẽ thêm hình ảnh phụ.
  • Sắp xếp hình ảnh chính phụ sao cho cân đối, hợp lí, có hình ảnh to, hình ảnh nhỏ, hình ảnh gần, hình ảnh xa.
  • Vẽ màu theo ý thích.

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: