Bài 34 : Vẽ tranh đề tài Mùa hè – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

 • Trong mỗi bức ảnh là hoạt động gì?
 • Em đã tham gia hoạt động nào trong ngày hè?
 • Bạn vẽ các nội dung gì?
 • Hình ảnh chính của bức tranh là gì?
 • Hình ảnh phụ là gì?
 • Em biết nội dung bức tranh qua hình ảnh nào?
 • Em có nhận xét gì về màu sắc của từng bức tranh?
 • Em thích bức tranh nào?

Bài 34 : Vẽ tranh đề tài Mùa hè - Mỹ thuật lớp 3

Bài 34 : Vẽ tranh đề tài Mùa hè - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành: Vẽ tranh đề tài Mùa hè

Gợi ý cách vẽ:

 • Chọn nội dung em thích.
 • Nhớ lại những hình ảnh tiêu biểu của hoạt động.
 • Vẽ hình ảnh chính trước (vẽ to, rõ nội dung).
 • Vẽ hình ảnh phụ và khung cảnh xung quanh.
 • Sắp xếp hình ảnh cân đối với phần giấy.
 • Vẽ màu theo ý thích. (có đậm, có nhạt)

Giới thiệu – Đánh giá

 • Giới thiệu bài vẽ của em với thầy/cô giáo và các bạn,
 • Mức độ hài lòng của em về bài vẽ của mình?

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: