Bài 33 : Vẽ tranh Bé và hoa – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

 • Trong mỗi bức tranh có hình ảnh gì?
 • Hình ảnh gì là chính?
 • Ngoài hình ảnh chính còn có hình ảnh nào khác?
 • Các hình ảnh được sắp xếp như thế nào?
 • Em có nhận xét gì về màu sắc của từng bức tranh?

Bài 33 : Vẽ tranh Bé và hoa - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành : Vẽ tranh Bé và hoa

Gợi ý cách vẽ:

Chọn nội dung:

  • Một em bé đang chơi cạnh các cây hoa.
  • Hai chị em đang đi chơi trong vườn hoa.
  • Em bé cùng bố mẹ đi chơi trong vườn hoa.
  • Em bé chăm sóc hoa.

Có thể vẽ em bé là chính, xung quanh là hoa và các cảnh vật khác.

Có thể vẽ bé cùng gia đình đi chơi trong vườn hoa, vẽ thêm hoa và khung cảnh xung quanh như cây, nhà, chim,…

Vẽ màu theo ý thích, màu tươi sáng, rõ nội dung.

Thực hành : Vẽ tranh Vườn hoa

Gợi ý cách vẽ:

 • Chọn nội dung: vườn hoa, cây hoa, công viên,…
 • Vẽ màu theo ý thích, màu tươi sáng, rõ nội dung.

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :