Bài 33 : Vẽ cái bình đựng nước – Mĩ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

  • Có nhiều kiểu bình đựng nước với nhiều hình dáng khác nhau.
  • Nên chọn kiểu bình đựng nước có hình dáng đơn giản để bày mẫu vẽ.
  • Hình dáng các bộ phận (thân, đáy, nắp, quai, vòi) của bình như thế nào?

Bài 33 : Vẽ cái bình đựng nước - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành : Vẽ cái bình đựng nước

Gợi ý cách vẽ:

Bài 33 : Vẽ cái bình đựng nước - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành : Vẽ màu vào hình vẽ tĩnh vật

Thực hành : Vẽ tranh tĩnh vật theo ý thích

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam