Bài 33 : Trang trí cổng trại hoặc lều trại thiếu nhi – Mỹ thuật lớp 5

Quan sát và tìm hiểu

 • Cổng trại, lều trại được dựng khi nào? Khung cảnh dựng công trại, lều trại thường như thế nào?
 • Có nhiều cách trang trí cổng trại, lều trại.
 • Trang trí cổng trại, lều trại có yêu cầu gì?
 • Hình dáng và màu sắc cần phải như thế nào?
 • Thực tế, thường dùng những vật liệu gì để trang trí?

Bài 33 : Trang trí cổng trại hoặc lều trại thiếu nhi - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Trang trí cổng trại

Gợi ý cách làm:

 • Chọn hình dáng của cổng trại
 • Vẽ phác hình vừa với khổ giấy.
 • Chọn hình trang trí cho phù hợp với nội dung và chất liệu.
 • Lựa chọn màu tươi sáng.

Bài 33 : Trang trí cổng trại hoặc lều trại thiếu nhi - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Trang trí lều trại

Gợi ý cách làm:

 • Chọn hình dáng của lều trại.
 • Vẽ phác hình vừa với khổ giấy.
 • Chọn hình trang trí cho phù hợp với nội dung và chất liệu.
 • Lựa chọn màu tươi sáng.

Bài 33 : Trang trí cổng trại hoặc lều trại thiếu nhi - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ tranh Hoạt động ở trại hè

Gợi ý cách vẽ :

 • Nhớ lại các hoạt động trong những ngày trại hè Sinh hoạt văn nghệ, Thể thao, Đốt lửa trại, Vui chơi,  Trò chuyện,…
 • Lựa chọn nội dung mà em thích để vẽ.
 • Về những hình ảnh tiêu biểu
 • Vẽ thêm hình ảnh và khung cảnh của không gian trại hè

Bài 33 : Trang trí cổng trại hoặc lều trại thiếu nhi - Mỹ thuật lớp 5

Giới thiệu – Đánh giá

 • Giới thiệu bài vẽ của em với thầy/cô giáo và các bạn.
 • Mức độ hài lòng của em về bài vẽ của mình?

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam