Bài 33-34 : Vẽ tranh – Đề tài Tự do – Mĩ thuật lớp 7

TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI

Học sinh tự tìm nội dung đề tài theo ý thích.

Có thể vẽ tranh phong cảnh quê hương, vẽ cảnh sinh hoạt lao động sản xuất hoặc các đề tài vui chơi giải trí, văn nghệ ngày Tết, lễ hội, ..

Bài 33-34 : Vẽ tranh - Đề tài Tự do - Mĩ thuật lớp 7

CÁCH VẼ

Sắp xếp bố cục, tìm hình ảnh tiêu biểu.

Vẽ bằng các chất liệu màu sẩn có hoặc bằng cách cắt, xé dán giấy màu, …

Bài 33-34 : Vẽ tranh - Đề tài Tự do - Mĩ thuật lớp 7

Bài 33-34 : Vẽ tranh - Đề tài Tự do - Mĩ thuật lớp 7
Chân dung. Tranh màu nước của học sinh

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Vẽ một bức tranh theo ý thích. (Màu sắc tự chọn)

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 7 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam