Bài 32 : Vẽ trang trí – Trang trí tự do – Mĩ thuật lớp 7

Em hãy chọn loại bài trang trí theo ý thích và phù hợp với khả năng của mình: trang trí hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, đường diềm hoặc trang trí một đồ vật : cái đĩa, lọ cắm hoa, cái quạt, …

Có thể dùng những chất liệu : bút chì màu, bút dạ màu, màu nước, màu bột, sáp màu, …

Bài 32 : Vẽ trang trí - Trang trí tự do - Mĩ thuật lớp 7

Bài 32 : Vẽ trang trí - Trang trí tự do - Mĩ thuật lớp 7

Bài 32 : Vẽ trang trí - Trang trí tự do - Mĩ thuật lớp 7

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 7 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam