Bài 32 : Vẽ tĩnh vật – Mỹ thuật lớp 5

Quan sát và tìm hiểu

  • Tranh tĩnh vật thường vỗ về đồ vật đẹp trong cuộc sống hằng ngày.
  • Hình mẫu thường là: lọ hoa, bình, chai, cốc, chén, hoa, quả.
  • Lọ cắm hoa Có nhiều loại với nhiều kiểu dáng, màu sắc đẹp khác nhau.
  • Hoa, quả cũng rất phong phú về hình dáng và màu sắc.
  • Tranh tĩnh vật có vẻ đẹp riêng, thường được treo trang trí trong gia đình.
  • Đặt tên cho tranh tĩnh vật (hình 1, 2, 3).

Bài 32 : Vẽ tĩnh vật - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành: Vẽ tranh tĩnh vật lọ cắm hoa và quả

Gợi ý cách vẽ:

  • Bày mẫu để quan sát hoặc vẽ theo trí nhớ.
  • Tùy theo tỉ lệ giữa chiều cao và chiều ngang của mẫu để xác định hướng đặt giấy vẽ.
  • Hình ảnh trong tranh có hình to, hình nhỏ; hình cao, hình thấp; Có hình màu sáng, màu đậm.

Bài 32 : Vẽ tĩnh vật - Mỹ thuật lớp 5

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: