Bài 32 : Vẽ đường diềm trên áo, váy – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

  • Trang trí đường diềm làm cho váy, áo đẹp hơn.
  • Đường diễn thường được trang trí ở cổ, gấu, vạt của áo, váy.
  • Hình trang trí là hoa văn, hoa lá, hoặc các con vật,
  • Màu sắc đường diềm trên đo, váy thường rất sặc sỡ.

Bài 32 : Vẽ đường diềm trên áo, váy - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành : Vẽ đường diềm trên áo, váy

Gợi ý cách vẽ:

  • Chọn hoạ tiết phù hợp để vẽ đường diềm trên áo, váy.
  • Vẽ hoạ tiết nhắc lại hoặc xen kẽ.
  • Cố gắng vẽ hoạ tiết cân đối.
  • Vẽ màu theo ý thích.

Thực hành : Vẽ đường diềm cho chậu hoa, bình cắm hoa

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam