Bài 32 : Tập nặn hoặc vẽ, xé dán hình dáng người – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

  • Hình dáng người thay đổi khi hoạt động (đi, chạy, nhảy,…).
  • Khi vẽ, xé dán hoặc nặn cần phải thể hiện sinh động các hình dáng đó.

Bài 32 : Tập nặn hoặc vẽ, xé dán hình dáng người - Mỹ thuật lớp 3

Bài 32 : Tập nặn hoặc vẽ, xé dán hình dáng người - Mỹ thuật lớp 3

Bài 32 : Tập nặn hoặc vẽ, xé dán hình dáng người - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành : Vẽ hoặc xé dán một số hình dáng người

Gợi ý cách vẽ :

  • Có thể vẽ kí hoạ dáng các bạn trong lớp.
  • Nhớ lại và tưởng tượng các dáng khác nhau để vẽ.
  • Có thể vẽ dáng người rồi xé theo nét vẽ.
  • Có thể tưởng tượng dáng người và xé giấy trực tiếp.

Giới thiệu – Đánh giá

  • Giới thiệu bài vẽ của em với thầy/cô giáo và các bạn.
  • Mức độ hài lòng của em về bài vẽ của mình?

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: