Bài 31 : Vẽ trang trí – Trang trí chiếc khăn để đặt lọ  – Mĩ thuật lớp 6

Bài 31 : Vẽ trang trí - Trang trí chiếc khăn để đặt lọ  - Mĩ thuật lớp 6
Hình 1. Chiếc khăn để đặt lọ hoa

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dựa vào cách trang trí đường diềm, hình vuông, hình tròn … đã học, em hãy trang trí một chiếc khăn để đặt lọ hoa.

Chiếc khăn có thể ở các dạng :

  • Hình chữ nhật, khuôn khổ 20 cm x 12 cm.
  • Hình vuông, cạnh là 16 cm.
  • Hình tròn, đường kính là 16 cm.
  • Hoạ tiết, màu sắc tự chọn.
Bài 31 : Vẽ trang trí - Trang trí chiếc khăn để đặt lọ  - Mĩ thuật lớp 6
Hình 2. Trang trí chiếc khăn. Bài vẽ của học sinh

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 6 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam