Bài 31 : Vẽ mẫu có dạng hình trụ và hình cầu – Mỹ thuật lớp 4

Quan sát và tìm hiểu

  • Bài vẽ hình 2 có những vật gì?
  • Bài vẽ hình 3 có những vật gì?
  • Chiếc bình có dạng hình gì? Quả táo và quả bóng có dạng hình gì?
  • Độ đậm nhạt của bài vẽ như thế nào?
  • Em kể tên một số đồ vật có dạng hình trụ và các loại quả có dạng hình cầu.

Bài 31 : Vẽ mẫu có dạng hình trụ và hình cầu - Mỹ thuật lớp 4

Bài 31 : Vẽ mẫu có dạng hình trụ và hình cầu - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành : Vẽ mẫu có dạng hình trụ hoặc hình cầu

Gợi ý cách vẽ:

  • Nhìn mẫu vẽ phác khung hình chung và khung hình riêng của từng vật mẫu.
  • Vẽ phác hình dáng của từng vật mẫu.
  • Vẽ phân mảng sáng tối và vẽ đậm nhạt.

Thực hành : Trang trí cái ấm tích và vẽ màu theo ý thích

Bài 31 : Vẽ mẫu có dạng hình trụ và hình cầu - Mỹ thuật lớp 4

Nguồn : Vở tập vẽ 4 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam