Bài 31 : Trang trí hình vuông – Mĩ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

  • Hoạ tiết trong các hình vuông là hình gì? (côn trùng, hoa, lá,…)
  • Các hoạ tiết được sắp xếp như thế nào? (đối xứng, nhắc lại, xen kẽ…)
  • Hoạ tiết nào là chính, hoạ tiết nào là phụ?
  • Mô tả màu sắc của các bài trang trí.

Bài 31 : Trang trí hình vuông - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành: Trang trí hình vuông và vẽ màu theo ý thích

Gợi ý cách làm:

  • Tìm hoạ tiết hoa lá hoặc các con vật để trang trí vào hình vuông.
  • Dựa vào các mảng đã chia, em vẽ hoạ tiết vào các mảng đó.
  • Hoạ tiết chính vẽ ở giữa, hoạ tiết phụ vẽ ở góc và vị trí xen kẽ.
  • Vẽ màu theo ý thích.

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam