Bài 30 : Xem tranh thiếu nhi vẽ về đề tài Sinh hoạt – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

 • Tranh vẽ về nội dung gì?
 • Có những hình ảnh nào trong tranh?
 • Hình ảnh nào là chính, hình ảnh nào là phụ?
 • Hình ảnh nào ở gần, hình ảnh nào ở xa?
 • Bức tranh có những màu gì?
 • Em thích hình ảnh nào, màu sắc nào?

Bài 30 : Xem tranh thiếu nhi vẽ về đề tài Sinh hoạt - Mỹ thuật lớp 1

Bài 30 : Xem tranh thiếu nhi vẽ về đề tài Sinh hoạt - Mỹ thuật lớp 1

Bài 30 : Xem tranh thiếu nhi vẽ về đề tài Sinh hoạt - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành: Vẽ tranh về đề tài Sinh hoạt (vẽ vào trang 72)

Gợi ý cách vẽ:

 • Em định vẽ về nội dung gì? (Cảnh vui chơi: ở sân trường, khu phố, bản làng…; Chăm sóc vật nuôi; Cảnh sinh hoạt trong gia đình: chơi với em, buổi tối ở nhà em,…)
 • Em chọn hình ảnh chính cho bức tranh.
 • Vẽ hình ảnh chính to, cân đối vào giấy.
 • Vẽ thêm các hình ảnh phụ.
 • Vẽ màu theo ý thích, có đệm có nhạt.

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: