Bài 30 : Vẽ tranh đề tài Vệ sinh môi trường – Mĩ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

Xem tranh bản vẽ:

 • Bạn vẽ về hoạt động gì?
 • Có những hình ảnh nào trong tranh?
 • Các hình ảnh đó được sắp xếp như thế nào?
 • Hình ảnh nào thể hiện rõ nội dung vệ sinh môi trường?
 • Khung cảnh xung quanh có hỗ trợ làm rõ nội dung tranh không?
 • Em thích bức tranh nào?

Bài 30 : Vẽ tranh đề tài Vệ sinh môi trường - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành: Về đề tài Vệ sinh môi trường

Gợi ý cách vẽ:

 • Chọn nội dung. Có thể vẽ hoạt động làm vệ sinh sân trường, lớp học, lưới cây hoặc các hoạt động khác như thu gom rác, vệ sinh đường phố,…
 • Nhớ lại những hình ảnh hoạt động thể hiện nội dung.
 • Vẽ hình ảnh chính trước.
 • Vẽ hình ảnh phụ và khung cảnh xung quanh sau.
 • Vẽ màu theo ý thích.

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: